Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Children of Mamoridou
  • : Children of Mamoridou est un projet d'alphabétisation d'une école primaire dans le Sud de la Guinée-Conakry à Mamoridou, El Hadj Filani Mamadi Camara.
  • Contact

Profil

  • lizaleyla
  • Liza Leyla est traductrice et auteure multilingue, elle est membre de la presse mondiale et collabore à diverses revues. Elle est marraine d'une école primaire à Mamoridou dans la préfecture de Beyla
  • Liza Leyla est traductrice et auteure multilingue, elle est membre de la presse mondiale et collabore à diverses revues. Elle est marraine d'une école primaire à Mamoridou dans la préfecture de Beyla
13 octobre 2021 3 13 /10 /octobre /2021 12:08

Rais Neza Boneza « Amani », Cyberwit.net, 2021

 

Rais Neza Boneza, né au Zaïre (actuellement la RDC) , vit en Norvège.

Il nous apporte un message de Paix et d’Amour avec ce nouveau recueil « Amani », qui veut dire ‘paix’ en Swahili. Il nous apporte aussi l’espoir d’un autre monde où règne la philosophie de Ubuntu, une philosophie qui implique une bonne communication entre les gens (la grande famille : idéal de société opposé à la ségrégation pendant l’apartheid), à savoir l’intersubjectivité, ou interdépendance au quotidien.

Le poète se trouve devant une montagne qui semble inaccessible, mais finalement, il y a une scène où il peut quand même voir le sommet.

Le poème sur le Kivu, « This is the Kivu » nous plonge dans un paysage en deuil, un désert couvert d’une poussière métallique.

« Corona defeated » (p. 63). Ce poème contient l’essence de ce recueil : « I will not kneel to you, Coronavirus/Despite being in quarantine/Only solidarity can help us heal ». On est en guerre, on ne doit pas se prosterner devant le dictateur, le Moloch, qui demande des sacrifices humains pour les Hommes d’Argent. La philosophie de Ubuntu en tant que messagère de la Paix favorise un monde consacré à l’amour qui nous invite à changer les choses à travers la solidarité possédant des remèdes salvateurs apportant l’espoir d’un lendemain libéré de l’anxiété qui rend des êtres ignorants ennemis.

Rais crée des contacts dans le monde entier. Il est conférencier pour les ONG et ses poèmes dévoilent une large connaissance des cultures différentes. Il adhère à la justice transformatrice qui peut apporter l’amour en tant que trésor qui engendre des remèdes contre les guerres et la destructivité Lisez ce sublime recueil qui pointe vers une philosophie Ubuntu et vous goûterez l’élixir de la paix amoureuse. Grand Merci, Rais.

La promenade du poète (« Poet’s Promenade ») plein d’espoir (« Poetical Morning ») nous mène vers d’autres horizons : « My Life has taken an new and hopeful start ».

Le troubadour du jazz nous indique le cheminement de l’Éros, principe de création et d’inspiration : « Feel the wind blowing on your face ».

Chaque poème est un bijou qui scintille de 1001 secrets d’antan.

© Eliza Muylaert, Liza LEYLA

 

 

 

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2021 3 29 /09 /septembre /2021 12:10

Filosofische Achtergrond van het werk van de

Franse denker STENDHAL (1783-1842)

 

©Eliza Muylaert

 

We kennen Stendhal vooral als romanschrijver, maar aan zijn waarde als denker mogen we zeker niet voorbijgaan.

In zijn « Pensées » wijst Stendhal erop dat de originaliteit van een schrijver ligt in een analyse van de menselijke gevoelens gebaseerd op de subjectieve ervaring : « Je ne crois pas que je fasse jamais de grandes découvertes dans l'analyse des sentiments ordinaires de l'homme. Ce n'est pas mon génie, mais je puis décrire les sentiments que j'ai éprouvés, analyse qui sera neuve ».1

Stendhal was ervan overtuigd dat degelijke filosofische studies onmisbaar waren om te slagen in zijn carrière van schrijver. Om het creëren van zijn werken te vergemakkelijken, zet hij een groot filosofisch werk op, de Filosofia Nova. Hij wordt hierin beïnvloed door Hobbes, die hem het belang bijbrengt van het principe « Nosce te ipsum », en dat volgens Destutt de Tracy een bron van geluk bevat. In zijn brieven aan zijn zuster Pauline herhaalt hij voortdurend dat men het genot in zichzelf moet vinden. Zijn werk richt zich dus tot de happy few; Stendhal is een dilettant, onstandvastig in verlangens en ideeën. Voor zijn romans maakt hij geen compositie; hij beperkt zich tot enkele korte plannen en richtlijnen.

Vanaf 1822 leidt Stendhal te Parijs het leven van een gecultiveerde dilettant, en werkt hij mee aan Engelse tijdschriften zoals het « New Monthly Review », het Londense « London Magazine », « Atheneum », « Paris Monthly Review ». Ondanks zijn onverbeterlijke partijdigheid in zijn oordelen legt hij een interesse aan de dag voor allerlei soorten wetenschappelijke problemen zoals anatomie, fysiologie, magnetisme, vivisectie, enz... In zijn artikels beschrijft hij Chateaubriand als de grootste prozaïst van zijn tijd, maar daarnaast overlaadt hij hem met kritiek, o.a. Omdat het christendom de basis is van zijn esthetica.

Om te onderzoeken welke filosofische invloeden er achter het creatief werk van Stendhal schuilen, moeten we ons refereren naar de 18de eeuw. In zijn oppositie tegen het cartesiaans nationalisme speelt de Encyclopedie een belangrijke rol. Inspiratie en intuïtie krijgen een voorrang op de discussie a priori. De voornaamste vertegenwoordigers van de materialistische strekking – een tak van de Encyclopedie – in de 18de eeuw waren : La Mettrie, d'Holbach, Helvétius. Ze opteren voor een politiek regime dat de opvoeding van het volk op zich neemt met het oog op zijn bevrijding.

Van deze drie vertegenwoordigers zal het Helvétieus zijn die een grote invloed zal uitoefenen op Stendhal. Vooral zijn interesse voor de passies zal Stendhal aanbelangen. Helvétius onderscheidt twee soorten passies : passies die voortkomen uit de natuur en passies die ontstaan in de maatschappij. Het fenomeen van de kristallisatie in de liefdesbeleving heeft volgens hem een fysische oorzaak, en is onmogelijk zonder welstand en vrije tijd. De passie als bron van energie en activiteit, is van nature het meest doeltreffende middel om te ontsnappen aan de verveling. Volgens Helvétius wordt de intelligentie gevormd door de opvoeding, en moet ze niet worden beschouwd als een gift van de natuur. In verband met het eigenbelang is Helvétius meer utilistisch ingesteld dan Stendhal : deze laatste legt meer de nadruk op het erotisme dat het functioneel aspect van het fysieke genot voorbijstreeft. In de sterkste passie is het object zo noodzakelijk voor ons geluk dat het leven ondraaglijk wordt zonder het bezit van dit object. De passie stimuleert tot actie.

 

Belangrijk in het werk van Helvétius is het begrip « geest ». Wat betekent dit? Het is de bekwaamheid de gelijkenissen en verschillen te zien, de overeenkomsten en de wanverhoudingen die heersen tussen de verschillende objecten. Dit veronderstelt de noodzakelijkheid van de methodische twijfel, de filosofische twijfel met het oog op de waarschijnlijkheid. Helvétius gelooft in de perfectibiliteit van de menselijke geest. Geest en genie zijn slechts nieuwe ideeën.=

De lectuur van het werk van Destutt de Tracy zal ook een belangrijke factor worden in de compositie van de Filosofia Nova. De Ideologie is een filosofische beweging die ontstaat met Condillac. Haar gouden tijd begint in 1795 met de oprichting van de « Académie des Sciences morales et politiques ». De leden waren in het begin aanhangers van de Bonaparte. Ze hadden samenkomsten in het huis van Mevrouw Helvétius te Auteuil. Ze kwamen vlug tot de constatatie dat Bonaparte niet de liberaal en voortzetter van de revolutie was waarvan ze droomden; In 1803 schafte Napoleon de Academie des Sciences morales af; en zo ging de partij van de ideologen in oppositie. Ze gaan in tegen het belang dat het « Génie du Chrisianisme » van Chateaubriand krijgt.

De Ideologie associeert de filosofie van de 18de eeuw met het positivisme. Ze was de religieuze restauratie bijzonder vijandig gezind. Na de revolutionaire omwenteling en een periode van triomf gevoelden de ideologen de behoefte de nationale opvoeding te reorganiseren; ze interesseerden zich voor de oprichting van de Centrale Scholen voor dewelke Destutt de Tracy bepaalde werken schreef : « Eléments d'idéologie », samengesteld uit « Idéologie », « Grammaire générale », « Logique », « Traité sur la volonté ». Wat de Tracy vooral kritiseert in de opvoeding, is het gebrek aan éénheid tussen de verschillende takken van de wetenschap. Voor hem heeft de ideologie in de ruimere zin van het woord als functie die éénheid terug te vinden.

De toepassing van de Filosofia Nova vindt men terug in Beyle's romans alsook in zijn verhandelingen.

De inhoud van zijn minder gekende roman « Armance » wijst op de complexiteit van Beyle : aan de ene kant vindt men daarin zijn zin voor analyse, aan de andere kant laat hij er de vrije loop aan zijn creatieve mogelijkheden en aan zijn verbeelding. De ondertitel « Quelques scènes d'un salon de Paris en 1827 » zou kunnen wijzen op een sociale satire. We zouden echter ook kunnen spreken van een psychologische roman.

Stendhal bekijkt de maatschappij met de ogen van Octave, de gedesillusioneerde. De held lijdt aan depressie en impotentie. De keuze van de held impliceert een zekere ironie. De roman vertrekt van een fysiologisch probleem om uit te monden in een bijna romantisch liefdesverhaal. De metafysische « deugd » op zichzelf is enkel illusie en een klein sprankje hoop maakt het leed van de illusie nog groter : «Contre toute raison, contre ce que je m'étais juré pendant toute ma vie, j'ai cru avoir rencontré un être au-dessus de l'humanité. Pour mériter une telle exception, il m'eût fallu être aimable et gai, c'est ce qui me manque. Je me suis trompé; il ne me reste qu'à mourir ». .... « Ce qui pour les âmes tendres rend le malheur si cruel, c'est une petite lueur d'espérance qui quelquefois subsiste encore. »2  De schrijver laat aanvoelen dat de bevrediging van het metafysisch verlangen in de liefdesbeleving onmogelijk is.

In zijn « Histoire de la Peinture en Italie » poogt Stendhal na te gaan hoe het esthetisch gevoel van de mensen zich sedert de vroegste tijden ontwikkeld heeft. Hij komt tot het besluit dat de opvatting over de schoonheid verschilt van cultuur tot cultuur. Zijn opvatting zal indruisen tegen het christelijke « beau idéal » van Chateaubriand. Ze strijdt eveneens met de in die tijd heersende definitie van Winckelmann die een universeel metafysisch schoonheidsideaal aanhing. Elke cultuur kent een eigen « beau idéal », en dit kan veranderen in de loop van de tijden door de zich wijzigende omstandigheden zoals klimaat en politiek regime.

Stendhal kant zich tegen het classicisme dat in Frankrijk jarenlang de literatuur had beheerst, en dat een universeel schoonheidsideaal nastreeft. Ook Madame de Staël wees op de relativiteit van het schoonheidsideaal in haar werk « De l'Allemagne » verschenen in 1810, en maakt dit afhankelijk van het culturele klimaat.

Stendhal gaat de klassieke tragedie heftig aanvallen; het romantisch offensief zal het hiertoe de nodige argumenten leveren. Volgens hem zijn de conventies gemaakt voor en door middelmatige mensen. Hij wou het werk van Schlegel « Cours de littérature dramatique » doen kennen aan zijn landgenoten. De Franse pers had geprobeerd het publiek negatief te stemmen tegenover het werk van Schlegel, en stelde hem voor als iemand die Molière had beledigd door zijn genie als auteur van komedies te miskennen. Stendhal's gehechtheid aan de romantische ideeën blijkt ook duidelijk uit zijn werk « Vie de Haydn, de Mozart et de Métastase », geschreven in mei en juni 1814.

Het sensualisme van Helvétius biedt Stendhal een doctrine waarop zijn filosofie, politiek, moraal en esthetica zullen gebaseerd zijn. Helvétius beweert dat hoe meer iemand zich verveelt, hoe meer behoefte hij heeft aan grote rijkdommen. Toch volstaat de verveling niet om het ontstaaan van de Schone Kunsten te verklaren. Deze ontstaan slechts bij volkeren die gepassioneerd en energiek zijn. Passie stimuleert tot actie. De hele poëtiek van Stendhal, zoals die van Helvétius, berust op de kennis van regels die men moet volgen om sterke gewaarwordingen voort te brengen. Hoe nieuwer een gewaarwording is, hoe levendiger ze is, en hoe mooier de creatie die eruit voortvloeit.

Wat we gewoon zijn, verwekt geen levendige gewaarwordingen meer in ons. Het is Maine de Biran met zijn werk « L'influence de l'habitude sur la faculté de penser », die Beyle tot dergelijke conclusies bracht. De noodzakelijkheid van de nieuwheid zal één van de belangrijkste van de Stendhaliaanse poëtiek worden; Het sublieme is datgene wat de sterkste indruk maakt. Volgens Stendhal is Michelangelo de artiest bij uitstek van het sublieme.

Beyle wil intentioneel sublimeren, d.w.z. ideeën en gevoelens kiezen die de toeschouwers het meest ontroeren. Hij eist de eenvoud van uitdrukking in het kunstwerk gepaard gaande met een variatie qua details. In een kunstwerk moet alles voorbereid worden. Helvétius noemt dit de wet van de continuïteit. Enkel het buitengewone is treffend. Helvétius heeft van de passie de hefboom gemaakt die de morele wereld animeert.

Volgens Maine de Biran is elke passie een bijgelovige cultus die men maakt van een object uit de fantasie. Het is moeilijk een onderwerp van bewondering of een object van de kennis in de gewone dingen te vinden. Stendhal wijst erop dat de sensibiliteit slechts gevoed wordt door veranderingen en contrasten. De mens went aan het plezier en zelfs aan het lijden. Het is door iets nieuws te creëren dat de artiesten erin slagen ons te bevallen.

Ofwel heeft schoonheid niets gemeen met de nabootsing van de natuur, ofwel moet er een verschil bestaan tussen de schoonheid van de Ouden en de moderne schoonheid (« le beau antique et le beau moderne ») : « Ou prononcez que la beauté n'a rien de commun avec l'imitation de la nature, ou convenez que, puisque la nature a changé entre le beau artistique et le beau moderne, il doit y avoir une différence » ... « Comment fera la beauté antique, si elle est l'expression de la force, de la raison, de la prudence, pour rendre une situation qui est touchante, précisément par l'absence de toutes ces vertus ».

In 1817 verschijnen de twee delen van « Histoire de la Peinture en Italie ». Het werk heeft duidelijk de invloed ondergaan van de ideeën van Montesquieu en Cabanis. De belangrijkste idee is dat er zoveel types van schoonheid bestaan als er rassen, regeringen en klimaten zijn; m.a.w. er bestaat geen universeel schoonheidsideaal.

In zijn verhandeling « De l'Amour » wil Stendhal een beschrijving geven van een soort « waanzin » die zeldzaam is in Frankrijk. Fysiologisch gezien kan men de passie beschouwen als een soort koorts die kan genezen worden. Volgens Helvétius en Stendhal moeten de passies beschouwd worden als de productieve kiem van onze geest. De passie doet in het object van ons verlangen aspecten ontdekken, die voor de anderen ongekend zijn : « Ce sont les passions qui fixent fortement notre attention sur l'objet de nos désirs, nous le font considérer sous des aspects inconnus aux autres hommes, et qui font, en conséquence, concevoir et exécuter aux héros ces entreprise hardies, jusqu'à ce que la réussite en ait prouvé la sagesse, paraissent folles, et doivent rééllement paraître telles à la multitude ».3

De erotiek stelt het probleem van de dood, omdat de seksualiteit een sterven in de tijd impliceert. Het orgasme wordt in de volkstaal « de kleine dood » genoemd. Georges Bataille kritiseert de dode taal van de filosofie en opteert voor een filosofie die rekening houdt met de stuiptrekkingen van seksualiteit en dood. In de erotiek gaat het om de enkeling met zijn particulariteiten. Wel kan men bij gelegenheid verwijzen naar mythen – we denken bijvoorbeeld aan de mythe van Tristan en die van Don Juan -. De mythen doen beroep op typologieën. Het persoonlijk avontuur speelt zich af ver van de collectiviteit.

De westerse erotiek is de grote ontdekking van de romantici, die samen met het lyrisme van de troubadours verschillende dimensies van het religieuze herontdekken; De seksualiteit wordt dus opgeëist door de ziel. De 12de eeuw bracht een keerpunt in de geschiedenis van de erotiek : de manicheïstische en gnostische bewegingen stelden de voortplanting in vraag zonder echter het sekssuele plezier en de passie te discrediteren.

 

Denis de Rougemont wijdt vijf bladzijden aan Stendhal in zijn boek « L'Amour et l'Occident », en hij betitelt die als t'volgt : « Stendhal ou le fiasco du sublime » : « En matérialiste grossier – c'est la bonne espèce, la plus franche – il sublime tout problème, grâce à sa théorie de la cristallisation, don de l'erreur. Ce qui explique la passion, à son avis, c'est une erreur favorable au désir »4

Dergelijke uitlatingen miskennen de complexiteit van Beyle. De probleemstelling van de illusie in de liefdesbeleving wordt op een meer genuanceerde manier uitgedrukt door Miguel de Unamuno in zijn boek « Del sentimiento tràgico de la vida » : « Es el amor, lechores y hermanos míos, la màs tràgico que en el mundo y en la vida hoy; es el amor hijo del engaño y padre del desengaño; es el amor el consuelo en el desconsuelo, es la ùnica medicina contra la muerte, siendo como es de ella hermana »5. De liefde is de zoon van de illusie en de vader van de illusie : de liefde komt voort uit de illusie, en ze brengt desillusie voort.

In zijn werk « L'Erotisme » wijst Georges Bataille erop dat de erotiek in principe steriel is en het kwaad, het duivelse vertegenwoordigt. De religieuze mens gaat in tegen een orde waarin de voortplanting op de voorgrond treedt en hij opteert voor een bekoring die de doodsdrang impliceert. De dood wordt de wereld van het sublieme, waarin het streven naar het oneindige uitmondt.

Het verlangen zichzelf te verliezen impliceert een zekere ambiguïteit. Het is eigenlijk het verlangen te sterven zonder op te houden te leven, m.a.w. het is het verlangen naar een extreme toestand, of naar een leven vol onstuimigheid. We denken in dit verband aan de concentratie in de Stendhaliaanse gepassioneerde liefde. Georges Bataille opteert voor een filosofie van de extremen van het mogelijke, die zichzelf in vraag kan stellen : « Ce que je voudrais représenter finalement est l'impasse de la philosophie qui ne put s'accomplir sans la discipline, et qui, d'autre part, échoue du fait qu'elle ne peut embrasser les extrêmes de son objet, ce que j'ai désigné autrefois sous le nom d'extrêmes du possible, qui touchent toujours aux points extrêmes de la vie »6 Bataille brengt een soort hulde aan de stilte en waarschuwt ons voor de dode taal van de filosofie.

We hebben er reeds op gewezen dat Stendhal in zijn theorie over de passie beïnvloed werd door Helvétius, en dat deze laatste een onderscheid maakte tussen natuurlijke passies (de gewaarwordingen) en artificiële passies (de eigenlijke gevoelens). Men wordt bewogen door een passie, als één enkel verlangen heerst in onze ziel en al onze andere verlangens overheerst. Men kan de passies enkel goed beschrijven als men er zelf ontvankelijk voor is. Dit is gebaseerd op het principe van het sensualisme : de ideeën komen voort uit de ervaring.

Op 4 maart 1819 ontmoette Stendhal Méthilde Dembowski. Zijn onbeantwoorde liefde zal hem aanzetten tot het schrijven van « De l'Amour » dat zal gepubliceerd worden op 17 augustus 1822. Het is vooral de psychologische analyse die het werk interessant maakt. De nadruk wordt gelegd op de essentiële rol van de verbeelding.

De kirstallisatie volgens Stendhal is een operatie van de geest die het geliefde object meer en meer volmaaktheden toeschrijft. Stendhal gebruikt in dit verband het beeld van een takje dat in de zoutmijnen van Salzburg wordt neergelegd, en dat men later terugvindt bedekt met schitterende kristallen.

In zijn werk « Eléments d'idéologie » schreef Destutt de Tracy een stuk over de liefde « De l'Amour ». De Tracy gaat in tegen alle sociale vooroordelen. Volgens hem is de liefde niet enkel een fysieke behoefte, ze is een passie, een gevoel, een gehechtheid van individu tot individu, een vervolmaking van de vriendschap.

Het thema van de gepassioneerde liefde krijgt de beste verwerking in « La Chartreuse de Parme ». In 1836 dicteert Stendhal dit meesterwerk te Parijs in 52 dagen. Het thema impliceert de vervoering 7van de ziel en het belang van de herinnering. De zielskracht van het hof van Parma wordt geconcretiseerd in het sublieme personage van de Sanseverina.

Het was in Rome dat Stendhal manuscripten had ontdekt van Italiaanse kronieken uit de 16de en 17de eeuw en die had laten kopiëren. Enkele van deze verhalen zullen in 1839 verzameld worden onder de titel « L'Abbesse de Castro ». Eén ervan ligt aan de oorsprong van « La Chartreuse de Parme ».

Peter Brooks noemt de stijl van Stendhal de stijl van de « worldliness », de stijl van de kennis van de wereld. – Dit refereert aan het materialisme, leer dat de stof het enig werkelijk bestaande is en dat geest een werking daarvan is – . Deze kennis omvat de hele ervaring van de ethiek en levenswijze, de politiek, de liefde, de sociale positie, de moraal. Peter Brooks benadrukt het creatieve karakter van die stijl in de Stendhaliaanse fictie : « In Stendhal's fiction, the attitudes and techniques of worldliness become a dramatized problem, no longer an assumed point of view, but one that is created, celebrated, put into question and forced to demonstrate the range of its validity ». ... « Its finality is a product of its purity; and this purity makes 'La Chartreuse' less significant as text for investigating Stendhal's problems in writing a modern novel of worldliness ».

Le bonheur est dans la tête”, schreef Stendhal herhaaldelijk aan zijn zus Pauline. Het geluk is iets waar we naar streven, het is pure geest, Het ligt dus in ons bereik…

 

1LITTO (Vittorio del), « La vie intellectuelle de Stendhal; genèse et évolution de ses idées, 1802-1821 », Presses Universitaires de France, 1962, Paris, p. 139

2Stendhal, « Armance », Garnier-Flammarion, 1967, Paris, p. 186-187

3Stendhal, « Histoire de la Peinture en Italie », le Divan, 1929, Paris, p. 137-148

4Rougemont (Denis de), « L'Amour et l'Occident », Librairie Plon, 1972, Paris, p. 24

5Unamuno (Miguel de), « Del sentimiento tràgico de la vida », Espasa-Calpa, S.F., 1980, Madrid, p. 127

6Bataille (Georges), « L'Erotisme », Editions de Minuit, 1957, Paris, p. 288

7Brooks (Peter), « The novel of worldliness : Crébillon, Marivaux, Laclos, Stendhal », Princetion University Press, 1969, p. 226, 266

Partager cet article
Repost0
21 septembre 2021 2 21 /09 /septembre /2021 12:46

Vredesdroom

 

Wandelend langs de baai

bij zonsondergang

ontmoette ik de kleuren

van de regenboog

in het hartje van Moeder Aarde

wieg van onze beschaving

 

Subliem opstijgen

naar de sterren van oneindigheid

vol stralen

van lichtende liefde

 

Luisterend naar de bries

van nachtelijk lied

badend in Vrede

 

Samen zijn we sterk

al luisterend naar de symfonie

van overweldigende genade

 

Een golf van Vrede doorkruist

de Oceaan van Ontplooiing

Hartje van vredige liefde

 

Subliem opstijgen

naar de sterren der oneindigheid

vol stralen

van lichtende liefde

 

©Liza Leyla

Tekening van een leerling uit de voorbereidende school in Mamoridou, Guinea-Conakrij  (El Hadj Filani Mamadi Camara)

 

Partager cet article
Repost0
16 septembre 2021 4 16 /09 /septembre /2021 11:41

Version française d'une thèse sur Stendhal, par Muylaert Eliza

copyright : Eliza Muylaert, dite Liza LEYLA

LL-Edition, Edition chez l'auteur, Bruxelles, 2021

Disponible chez l'auteur. 

Cheminement d'un libre-penseur, d'une grande passion. 

Thèmes à découvrir dans la Table des Matières en annexe.

Dépôt légal KBR : 13/08/2021

 

Je me permets de présenter le texte de Marcel Detiège – suite à sa demande - à propos de mon livre sur Stendhal.

J’apprécie beaucoup le style du journaliste Detiège qui excelle dans différents genres littéraires. On le connaît de ses articles très élaborés et enrichissants, laissant la piste ouverte à d’autres analyses et questionnements sur des auteurs belges dans quantités de revues littéraires (l’A.E.B. lui doit de nombreux recensements). Ses romans psychologiques nous plongent dans l’amertume de la violence morale : « Le Petit Plus est mort » (Ed. Table Ronde, 2007), « Le Juge pénitent » (Ed. Table Ronde, 2011). « Les Poètes du Second Rayon », « Le Blason de l’Éditeur » nous mènent à des questionnements sur l’écriture et l’édition. « La Malle aux Souvenirs » est un coffre-fort magique rempli de poèmes ; c’est que Marcel Detiège écrit des poèmes originaux dans un style précieux, teinté d’ironie.

Detiège pratique l’art de la maïeutique socratique pour faire basculer la Tour d’Ivoire des auteurs belges qui se réfèrent encore trop souvent aux modèles clichés qui étouffent leur dynamisme créatif.

Son élixir de jeunesse réside dans son langage provocateur et enthousiaste qui ne sombre pas dans un embourgeoisement sclérosé. Ses écrits témoignent d’un engagement social, libre de slogans stériles et doué de l’œil critique aux riches facettes de l’envol libérateur sur les ailes de l’indicible. A noter que Marcel Detiège est l’époux de la ballerine Annie Kestemont, auteure d’un sublime livre intitulé « Paillettes et Misère » (voir compte-rendu dans mon blog).

Grand merci à Marcel Detiège qui favorise l’écriture et la créativité.

 

 

Arrière-plan philosophique de l’œuvre de Stendhal1

par Eliza Muylaert

 

Eliza Muylaert – en poésie « Leyla » - nous est bien connue.

On pouvait la rencontrer souvent aux soirées de l’A.E.B. quand celles-ci ne se trouvaient pas contrariées par le coronavirus. Originaire de Flandre orientale, elle est devenue l’une de nos auteurs d’expression francophone les plus prolifiques.

Elle a publié des recueils de poésie d’un humanisme chaud et solaire. Traductrice multilingue, elle est doctorante en philosophie et membre de l’O.M.P.P. (Presse internationale).

Elle nourrit pour Stendhal un intérêt savant ; et le présent ouvrage en témoigne sans que son admiration ne vienne adhérer son objectivité.

Aux pages d’une analyse fouillée, dans un style limpide qui prouve sa clarté d’esprit, elle campe son héros dans un siècle traversé d’idéologies sensualistes, tâchant à percer l’origine des idées, ainsi que les lois qui en procèdent, afin de connaître la mécanique et le fonctionnement de l’animal humain.

Destutt de Tracy, Helvétius, Condillac, Cabanis, Maine de Biran, voilà autant de noms qui firent et illustrèrent, en grande partie, le 18ème siècle dédié à la science et la pédagogie. Stendhal, dit notre auteure, serait le produit de toutes ces influences.

Il leur doit, en tout cas, son matérialisme et son athéisme.

 

*

De vrai, Stendhal est un de ces écrivains (Joubert, Baudelaire, Amiel, Rimbaud…) qui de leur vivant firent considérés comme des grands ratés, et qu’un retournement de fortune littéraire, frisant le snobisme, a transformé en génies associés, dieux nuncupatifs, dont les autels dans le transept de la postérité, ne défleurissent pas.

Né Henri Beyle, Stendhal est une personnalité contrastée, à la fois viveur et mélancolique. Romantique par l’exaltation de son « moi », allant jusqu’à la négation de toute contrainte, la grande affaire de sa vie est l’amour, dont il n’a pas trop à se féliciter, n’en ayant retiré jamais de satisfactions positives.

Trop cérébral amoureux pour mener à bien une aventure banale, il collectionne les échecs qu’il magnifie (la cristallisation) dans le culte de la Beauté et de la Vérité qu’il décrit en majuscules.

Au bout du compte, trop exigeant pour se contenter de ce qui suffit à tout le monde, savoir, comme disait Renan, que « l’on ne trouve beau que ce que l’on aime, comme vrai ce à quoi l’on croit », il désire de vive force par le jeu des sensations poussées à l’extrême, connaître le mot de ce prodige qui après nous avoir transporté au comble de l’excitation, et fait toucher au sublime, jusqu’à l’éblouissement, le malaise, l’étouffement (le syndrome de Stendhal2), nous précipite dans la grisaille et la médiocrité dès que s’éteint la passion.

Don Juan intellectuel, tout entêté de lui-même il se conduit en dandy narcissique, jugeant de tout, et des femmes et de l’amour, à la jauge des passions, criterium d’une vie digne d’être vécue à ses yeux On connaît ses grands romans : « Armance », « Le Rouge et le Noir », « La Chartreuse de Parme », « Lucien Leuwen »…

On connaît moins ses écrits fugitifs, articles qu’il donnait aux revues anglaises sur différents sujets : la littérature (« Racine et Shakespeare »), la peinture (« Histoire de la Peinture en Italie »), la musique ( « Les Vies de Haydn, Mozart et Métastase »)…

Cette frénésie éditoriale ne le fait reculer ni devant la compilation pure et simple, ni le plagiat en bonne forme.

Mais il sera beaucoup pardonné pour avoir beaucoup apprécié le fruit du travail d’autrui, Obsédé de gloire, son modèle est l’homme à bonne fortune, Napoléon, dont il rêvera d’écrire la vie.

Sur le plan littéraire, il n’est pas un écrivain, disons-le comme nous le pensons, dans le sens commun que l’on donne à ce mot.

C’est le reproche que lui fera Victor Hugo, de ne s’être jamais demandé ce que c’est qu’écrire.

Au demeurant, il n’a pas écrit – ce qui s’appelle écrire - tous ses romans véritablement, mais les a dictés, ce qui est très différent, quand la dictée conférerait un mouvement qu’on ne rencontre pas dans une écriture soignée et travaillée.

Honoré de Balzac, qui était un « galérien de la plume », bien que différent de lui, sur cet article, ne lui mesurait pas son admiration.

On le comprend mieux d’un Mérimée qui s’institua son disciple, et porta jusqu’à ce réalisme que l’on reconnaît aux romanciers américains, pour en faire l’éloge, la sobriété le dépouillé du style . Nous en avons dit assez.

Voici un bel ouvrage qui mériterait une publicité autre que celle de bouche à oreille qui accompagne les œuvres de qualité, mais composées avec cette probité d’esprit, que l’on ne rencontre que dans ce qui est destiné à soi seulement.

Marcel Detiège

1Chez l’auteure

2Le syndrome de Stendhal se réfère à l’expérience vécue par Stendhal lors de son voyage en Italie où il connut l’évanouissement à l’étape de Florence

 

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos : premières impressions de l'œuvre de Stendhal

Introduction

Chapitre I : L'influence des idéologues et des sensualistes sur la Filosofia Nova : analyse raisonnée et intuition romantique

1) L'activité intellectuelle de Stendhal

2) Trois philosophes du Siècle des Lumières qui influencèrent Stendhal :

a) Helvétius et le sensualisme

b) Destutt de Tracy et l'idéologie

c) Cabanis et la physiologie

3) « Armance » ou la fusion de l'esprit des Lumières et de l'esprit romantique

 

Chapitre II : L'esthétique dans l'œuvre de Stendhal

 

1) Le genre romantique et la rupture avec le classicisme

2) La poétique stendhalienne, basée sur le sensualisme d'Helvétius

3) L'influence de l'habitude sur la sensation et la perception : Maine de Biran

4) Le principe de la relativité de la beauté

 

Chapitre III : L'érotisme dans l'œuvre de Stendhal

1) L'érotisme en général :

a) Le langage de l'âme : le mythe

b) L'illusion dans l'expérience amoureuse

c) Le problème de la mort : érotisme et religiosité

d) Éros et Thanatos et la philosophie des extrêmes

 

2) L'érotisme dans l'œuvre de Stendhal

a) La passion chez Helvétius et Stendhal

b) La passion dans l'essai de Stendhal «De l'Amour»

c) L'italianisme de Stendhal

 

Chapitre IV : L'ambiguïté du penseur-aventurier

1) Le moi comme totalité dans le langage : virtualité et actualité

2) Le point de vue ambigu de l'ironiste : la libération de l'objectivité par la poésie

Conclusion

Épilogue

La photo représente une peinture de Liza LEYLA, 

"Cristallisation stendhalienne", concept essentiel de l'oeuvre de Stendhal. 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
2 août 2021 1 02 /08 /août /2021 22:56

Gesprek in de Koninklijke Bibliotheek 2010

Entretien à la Bibliothèque Royale

 

Vragen/Questions : Liza Leyla**

Antwoorden/Réponses : Jean C. Baudet***

 

1. LL : Het Belgische denken drukt zich al duidelijk uit in de literatuur van het stripverhaal. Zou men in dit verband mogen spreken van een filosofie van het stripverhaal. Of zou het woord sociologie hier beter passen? Een stripverhaal van Hergé geeft ons volgens u informatie over de situatie in Rusland. Bezocht Hergé Rusland, of zo niet, waar documenteerde hij zich?

JC.B : Het gaat om een denken dat minder vorm krijgt dan de filosofie, dat de belangrijkste ideeën weerkaatst die verbreid zijn in de maatschappij.

Kuifje in het land van de Sovjets” speelt zich af in Rusland .

Hergé zal zich documenteren daar waar het kan, hij heeft niet de pretentie journalist te zijn.

 

1. LL. : La pensée belge s'exprime déjà bien dans la littérature de la bande dessinée. Est-ce que l'on pourrait parler dans ce contexte d'une philosophie de la bande dessinée? Ou est-ce que le mot sociologie conviendrait mieux ici? Une bande dessinée d'Hergé nous donne selon vous de l'information sur la situation en Russie? Est-ce qu' Hergé a visité la Russie, ou sinon, où est-ce qu'il s'est documenté?

JC.B. : Il s'agit d'une pensée qui reçoit moins de forme que la philosophie, et qui reflète les idées les plus importantes qui sont répandues en société.

Tintin au pays des Soviets” se passe en Russie.

Hergé se documentera là où c'est possible, il n'a pas la prétention d'être journaliste.

 

2. ll : De appreciatie van het personage “Tintin” (Kuifje) of de niet-appreciatie- ervan verdeelde volgens u de Belgische intelligentsia in twee groepen zoals de Vlaamse kwestie, de aanvaarding van het surrealisme, of de discussie rond de keuze van de taal van het onderwijs in Congo (Bantoe of Frans). Negatie leidt volgens u tot na-denken, ja zelfs tot filosoferen?

Waarop zijn de discussiepunten hier eigenlijk gericht? Gaat het om de ideologie, de taal of de artistieke expressie? Heeft het werk van Tintin een exclusieve opvoedende waarde?

De appreciatie van Tintin en Spirou beantwoordt aan de dichotomie tussen katholieken/liberalen en conservatieven/progressieven.

Wat opmerkelijk is, is dat deze ideologische dichotomie beantwoordt aan een zin voor het esthetische of het ontbreken daarvan. Hergé maakt voor zijn tekeningen gebruik van een duidelijke lijn, terwijl André Franquin daarentegen wanordelijk en vrijer te werk gaat.

 

2. LL. L'appréciation ou la non appréciation de “Tintin” a, selon vous, divisé les intelligentsia belges en deux groupes comme la question flamande, l'acceptation du surréalisme, ou la discussion autour du choix de la langue d'enseignement au Congo (le bantou ou le français). La négation mène selon vous à la ré-flexion, voire même à la philosophie?

A quoi s'adressent en fait les points de discussion? S'agit-il d'idéologie, de langue ou d'expression artistique?Est-ce que l'œuvre de Tintin a une valeur exclusivement éducative?

JC.B : L'appréciation de Tintin et de Spirou correspond à la dichotomie entre catholiques/libéraux et conservateurs/progressistes.

Ce qui est remarquable, c'est que cette dichotomie idéologique correspond au goût pour l' l'esthétique ou l'absence de ce goût. Hergé utilise pour ses dessins une ligne distincte, tandis qu'André Franquin par contre travaille d' une façon plus désordonnée et plus libre.

 

 

3. LL. : We hadden het al over het concept “esthetica”. U zei dat “Tintin” meer succes had dan “Spirou” omdat de tekeningen van Hergé mooier zijn dan die van André Franquin.

Betekent dit dat de esthetica de mensen blinddoekt?

JC.B : Het is duidelijk dat de bourgeoisie zich gemakkelijker terugvindt in het werk van Hergé. Kuifje heeft een meer universeel publiek gevonden. Vergeten we niet dat Hergé als objectief had een publiek van 7 tot 77 te bereiken. Hergé kon zich in de hele wereld laten erkennen, hetgeen niet het geval was met Franquin.

Interessante vraag, ze heeft betrekking op de verhouding tussen intelligentie/ emotie. De boodschap komt beter over dank zij een retoriek die de fut van de gevoelens gebruikt.

 

3. LL Nous avons déjà parlé du concept “esthétique”. Vous avez dit que “Tintin” a eu plus de succès que “Spirou”, parce que les dessins d' Hergé sont plus jolis que ceux d'André Franquin.

Est-ce que ça signifie que l'esthétique bande les yeux aux gens?

JC.B Il est clair que la bourgeoisie se retrouve plus facilement dans l'œuvre d' Hergé. Tintin a trouvé un public plus universel. N'oublions pas que c'était l'objectif d' Hergé d'atteindre un public de 7 à 77 ans. Hergé a pu se faire reconnaître dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas de Franquin.

Bonne question, ça concerne le rapport entre intelligence/émotion. Le message passe mieux grâce à une réthorique qui emploie le ressort des sentiments.

 

4. LL : Volgens u vertegenwoordigt het werk van Hergé de sociale autoriteit. In welk stripverhaal van Hergé komt dit het best tot uiting?

JC.B : Tintin vertegenwoordigt het respect voor de gevestigde orde, van de traditie wat hem meer naar rechts dan naar links doet overhellen. Dit komt het best tot uiting in “Le Sceptre d'Ottokar” (“De Scepter van Ottokar”) : dit is het verhaal van een koning die bedreigd wordt door revolutionairen en die zijn macht zal behouden dank zij Kuifje. In “L' Oreille cassée” (“Het Gebroken Oor”) dat zich afspeelt in Zuid-Amerika, realiseert Hergé een ware satire op de revolutionaire bewegingen. Daarna zal hij minder gepolitiseerde albums maken.

 

4. LL : Selon vous, l’œuvre d'Hergé représente l'autorité sociale. Dans quelle bande dessinée d'Hergé ça se manifeste le mieux?

JC.B : Tintin représente le respect de l'ordre établi, de la tradition ce qui le fait plus pencher à droite qu'à gauche. Ça se manifeste le plus dans “Le Sceptre d' Ottokar” : c'est l'histoire d'un roi qui est menacé par des révolutionnaires et qui gardera son pouvoir grâce à Tintin. Dans “L'Oreille cassée” qui se joue en Amérique du Sud, Hergé réalise une vraie satire sur les mouvements révolutionnaires. Après, il fera des albums moins politisés.

 

 

5. LL U spreekt in uw boek over de Belgische filosofen Flam en Dethier. U citeert herhaaldelijk Flam. Wat boeit u het meest in deze filosoof? Welk boek van Flam las u? U noemt Dethier de discipel van Flam. Wat bedoelt u daarmee?

JC.B Het is evident dat chronologisch gezien Dethier zich, tenminste gedeeltelijk, baseert op het denken van zijn voorganger. Het gaat om een mooie continuïteit in het denken. Ik heb niet de pretentie te beweren dat ik alle aspecten heb doorgrond van het werk van deze twee auteurs die zich uitdrukken in het Nederlands, een taal die ik niet beheers. Ik kan echter wel zeggen dat ik Flam ervaar als een authentiek existentialist, en dat ik me terugvind in het stadium van het in zijn werk duidelijk uitgedrukt atheïsme van de filosofie. Ik las enkele boeken van Flam. Het is moeilijk zich uit te spreken over hedendaagse auteurs, daar men aan de ene kant beschikt over een zeer rijke documentatie, en daar aan de andere kant bepaalde evenementen uit hun persoonlijk leven interfereren met de gewone lectuur van hun werk.

 

5. LL : Vous parlez dans vos livres des philosophes Flam et Dethier, vous citez à plusieurs reprises Léopold Flam. Qu'est-qui vous passionne le plus dans ce philosophe? Vous appelez Dethier le disciple de Flam. “Qu'est-ce que vous voulez dire par cela?

JC.B : Il est évident que chronologiquement Dethier se base, au moins en partie, sur la pensée de son prédécesseur. Il s'agit d'une belle continuité dans la pensée. Je n'ai pas la prétention d'avoir approfondi tous les aspects de l'œuvre de ces deux auteurs qui s'expriment en néerlandais, une langue que je ne maîtrise pas. Néanmoins, je peux dire que je considère Flam comme un vrai existentialiste, et que je me retrouve dans le stade athéiste de la philosophie clairement démontré l'œuvre de ce philosophe. J'ai lu quelques livres de Flam. Il est difficile de s'exprimer à propos d'auteurs contemporains, comme on dispose d'un côté d'une très riche documentation, mais comme de l'autre côté, certains événements interfèrent avec la simple lecture de leur œuvre.

 

6. LL : U wijst op de economische situatie van België in het midden van het 19de eeuw : aanzienlijke economische ontwikkeling, vooral dank zij de steenkool van Wallonië. Op politiek vlak is er de constante oppositie tussen katholieken en liberalen.

JC.B : Vóór de constitutie van België was er al antiklerikalisme. De intellectuelen worden zich ervan bewust dat ze het lot van hun land in handen moeten nemen. Er is de tegenstelling tussen katholieken en protestanten, tussen België en de Nederlanden. De intellectuele liberalen worden zich bewust van het risico van politieke dominantie van de katholieke conservatieven.

 

6. LL : Vous référez à la situation économique de la Belgique au milieu du 19ème siècle : développement économique considérable, surtout grâce au charbon de la Wallonie. Au niveau politique, il y a l'opposition permanente entre catholiques et libéraux.

JC.B : Avant la constitution de la Belgique, il y avait l'anticléricalisme. Les intellectuels deviennent conscients du fait qu'ils doivent prendre en main le destin de leur pays. Il y a l'opposition entre catholiques et protestants, entre la Belgique et les Pays-Bas. Les libéraux intellectuels deviennent conscients du risque de domination des conservateurs catholiques.

 

7. LL U citeert het werk van Kurth Godefroid (1896) : “La frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France”. Kurth leert ons dat in de middeleeuwen de kennis van het Frans reeds sterk verspreid was in Vlaanderen, en hij preciseert dat de oudste charter in de volkstaal dateert van 1221, en dat die in het Frans was opgesteld.

JC.B Dit is heel belangrijk, bepaalde onwetende Vlamingen en Franstaligen denken dat het Frans recent is in België. In werkelijkheid werd het Frans reeds in België (Franstalig en Nederlandstalig deel) gesproken in de middeleeuwen. Het was een inheemse taal, een landstaal.

Er was een taalgrens in België en in het Noorden van Frankrijk. Men praatte in het Noorden zowel Vlaams als Frans. In de 17de eeuw is het Vlaams achteruitgegaan in het voordeel van het Frans en van het Duits. Het Spaans gaat verdwijnen, er was immers die bewondering voor Italië en de Renaissance.

 

7. LL : Vous citez l’œuvre de Kurth Godefroid (1896) : “La Frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France”. Kurth nous apprend qu'au moyen âge, la connaissance du français était déjà fort répandu en Flandre, et il précise que la charte la plus ancienne en langue véhiculaire date de 1221, et qu'elle est rédigée en français.

JC.B : Ceci est très important, certains Flamands et Francophones ignorants pensent que le français est récent en Belgique. En réalité, le français était déjà parlé en Belgique (dans les parties francophone et néerlandophone) au moyen âge. C'était une langue autochtone, une langue vernaculaire.

Il y avait une frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France. On parlait dans le Nord aussi bien le flamand que le français. Au 17ème siècle, le flamand a décliné à l'avantage du français et de l'allemand. L'espagnol va disparaître, il y avait d'ailleurs cette admiration pour l'Italie et pour la Renaissance.

 

8. LL : U wijdt ook enkele passages aan de rol van Edmond Picard, stichter van de “Journal des Tribunaux”, die de idee van de éénheid van België aanhing, zoals Jan-Frans Vonck, die men “de eerste Belgische democraat” noemt, omdat hij vocht voor het België in wording.

JC.B : Maeterlinck (Franstalig) en Verhaeren (Vlaams) werkten voor Edmond Picard die heel veel impact had in ons land. Hij provoceerde veel polemieken. Hij verkondigde de idee van de Belgische ziel en was aanhanger van de optiek van de eenheid, terwijl anderen 2 verschillende groepen wilden zonder co-existentie te aanvaarden.

Picard was voor de sociale kunst, in tegenstelling tot de aanhangers van de Franse doctrine van de Parnasse, de kunst om de kunst, opvatting die men terugvindt in de apolitieke houding van “La Jeune Belgique” die staat tegenover het sociaal engagement van “L'Art moderne”.

 

8. Vous consacrez quelques passages au rôle d'Edmond Picard, fondateur du “Journal des Tribunaux”, qui adhérait à l'idée de l'unité de la Belgique, comme Jean-François Vonck qu'on appelle “le premier démocrate belge”, parce qu'il s'est battu pour la Belgique en devenir.

 

Maeterlinck (francophone) et Verhaeren (flamand) travaillaient pour Edmond Picard qui avait énormément d'impact dans notre pays. Il provoquait beaucoup de polémiques. Il prônait l'idée de l'âme belge et était adhérent de l'optique de l'unité, tandis que d'autres voulaient deux groupes différents sans accepter la coexistence.

Picard était pour l'art social, contrairement aux adhérents de la doctrine française du Parnasse, l'art pour l'art, une conception qu'on retrouve dans l'attitude politique de “La jeune Belgique” qui se trouve face à l'engagement social de “L'art moderne”.

 

9. LL : Het werk van Georges Legrand, “Précis de sociologie” (1929) trok uw aandacht, en vooral wat hij daarin zegt over de rol van de vrouw. Het interesseert u omdat u zo een vergelijking kunt maken tussen de ideeën die heersten in die periode en de actuele.

JC.B : Er is vooruitgang op dat vlak, maar de vrouw hoeft toch niet te worden als een man. Er zijn toch biologische verschillen.

 

9. LL : Le livre de Georges Legrand, “Précis de sociologie” (1929) a attiré votre attention, et surtout ce qu'il y dit à propos du rôle de la femme. Ça vous intéresse parce que vous pouvez faire ainsi une comparaison entre les idées régnant à cette époque et celles d'aujourd'hui.

JC.B : Il y a du progrès à ce niveau, mais la femme ne doit quand même pas devenir comme un homme. Il y a certes des différences biologiques.

 

10. LL : U verwijst ook naar de evolutie van rexist Léon Degrelle, waarvan u eerst de poëzie citeert, om dan over te gaan naar zijn revolutionaire periode die uitmondde in collaboratie met de nazi's nadat Kardinaal Van Roy hem in de steek had gelaten.

JC.B : Betekent dit dat poëzie immoreel is, en aan “gene zijde van goed en kwaad” staat?

Men moet eventueel een onderscheid maken tussen de jonge Léon Degrelle die pöezie schrijft van het politieke personage dat hij zal worden. De poëzie van Degrelle is ogenschijnlijk jeugd-poëzie die geen politieke of morele draagwijdte heeft. Ze situeert zich boven morele beschouwingen.

Ja, poëzie kan zeer moraliserend zijn, maar zich ook situeren buiten een ethische beschouwing.

 

10. LL : Vous référez aussi à l'évolution du rexiste Léon Degrelle, dont vous citez d'abord la poésie, pour passer ensuite à sa période révolutionnaire qui a abouti à une collaboration avec les nazis après que le cardinal Van Roy l'avait laissé tomber.

JC.B : Est-ce cela signifie que la poésie est amorale, et qu'elle se trouve “au-delà du bien et du mal”?

Il faut probablement distinguer le jeune Léon Degrelle s'adonnant à la poésie du personnage politique qu'il va devenir. La poésie de Degrelle est apparemment une poésie de jeunesse sans portée politique ou morale. Elle est au-delà des considérations morales.

Oui, la poésie peut être très moralisante, mais elle peut aussi se situer en-dehors de considérations éthiques.

 

11. LL : U hebt het in uw boek over de A.E.B. en de Grenier Jane Tony, 2 Belgische literaire verenigingen, waarvan Emile Kesteman respectievelijk de ondervoorzitter is en voorzitter was gedurende lange jaren. JC.B Welke is volgens u van de twee de groep die het meest eer aandoet aan de Belgische ziel, om de uitdrukking van Picard te gebruiken?

JC.B : De A.E.B vertegenwoordigt het best de Belgische literaire traditie, terwijl de Grenier Jane Tony zich bezighoudt met poëzie onafhankelijk van de nationaliteit van de dichters.

 

11. LL : Vous parlez dans votre livre de l'A.E.B. et du Grenier Jane Tony, 2 associations littéraires, dont Emile Kesteman est respectivement le vice-président et était le président durant de longues années. Quel est selon vous des deux groupes celui qui fait le plus honneur à l'âme belge, pour utiliser l'expression de Picard?

JC.B : L'A.E.B. représente mieux la tradition littéraire belge, alors que le Grenier Jane Tony s'occupe de poésie indépendamment de la nationalité des poètes.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

** © Liza Leyla, Muylaert Eliza, auteure et traductrice, membre de la Presse Mondiale, O.M.P.P. : interview en français et traduction en néerlandais (auteur en vertaalster, lid van Wereldpers, O.M.P.P), interview in het Frans en vertaling in het Nederlands

*** Jean C. Baudet (1944-2021) philosophe et homme de science (filosoof en wetenschapper) Cf. “A quoi pensent les Belges. Du Prince de Ligne à Amélie Nothomb, qui sont nos intellectuels? Ed. Jourdan, 2010 Bruxelles;

 

Jean C. Baudet (1944-1921), biologiste, philosophe et historien des sciences, l’auteur d’une quarantaine de livres de philosophie et d’histoire, ainsi que de poèmes et de nombreux articles dans des périodiques. Il a créé la revue d’histoire des sciences et des techniques Technologia (1978-1989), ainsi que le magazine Ingénieur et Industrie (1979-1996). Il a développé une philosophie résolument matérialiste, basée sur une épistémologie mettant en évidence le primat de la Technique.

.

 

« je marche dans le réconfort des lumières

et c’est la longue plaine

et quelques arbres

et le vent léger descendant des montagnes

et les couleurs chaudes des argiles

et mes désirs suspendus

aux intensités des absences ».

 

Extrait de« Dans le vent tiède », poème de Jean C. Baudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
18 juillet 2021 7 18 /07 /juillet /2021 11:10

Les faits qui sont relatés ici se situent en 20.. Ce ne sont pas des faits particuliers, mais plutôt des impressions qu'une démocratie en déclin nous laisse. Il s'agit d'une réalité qui nous semble parfois surréelle, mais qui fait appel à notre conscience. Nos préoccupations écologiques sont foulées aux pieds. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, d'autres par contre s'y noient, comme l'excédent d'eau ne peut pas filtrer à travers la terre étouffée par le béton. Mère Terre nous avertit des tsunamis, des incendies forestières, des inondations,des tremblements de terre …

Est-ce la fin du monde, ou plutôt la fin de l'Occident? Lorsque qu'on regarde à travers les fenêtres de Metropolis, nous voyons des arbres qui grandissent dans des pots en argile, comme le béton ne laisse plus pousser la verdure. Est-ce à cause des circonstances climatologiques qu'il y a tant de gens qui deviennent arrogants?

Liza LEYLA, Crépuscule des Déesses, roman, édition chez l'auteur, Wikipedia

Partager cet article
Repost0
17 juillet 2021 6 17 /07 /juillet /2021 13:36

LA PIERRE

 

Turbulence des vagues

Exubérance du vent

J’écoute le scintillement

de ses cils

Souffle de joie désaxée

dans l’univers infini

Traversée du ciel étoilé

Le soleil matinal se déploie

violon de l’imaginaire

aux élans du cœur endolori

émettant les étincelles créatrices

émettant les vibrations poétiques

de la Pierre d’éternité

 

©Liza LEYLA : pour la photo et le poème

Wikipedia : Liza LEYLA

 

 

Partager cet article
Repost0
8 juin 2021 2 08 /06 /juin /2021 21:31

Travel of the Moon between Brussels and Rhodes

We can admire this beautiful painting of a Congolese painter in the Africa Hotel.

You may enjoy it during the generous breakfast offered by the great family Costas to the customers/friends.

It is a pleasure to be a guest of the Greek hospitality and to forget the long lock down.

Sun and kindness are the remedies against what one calls the Coved-19.

We need to travel and to meet other customs and characters of this lovely island.

 

Eliza Muylaert

Brussels

Partager cet article
Repost0
1 juin 2021 2 01 /06 /juin /2021 23:13

Étymologie poétique de José Zinerman Nogueira :

° Poesias assadas

° Poesias machucadas

° Poesias surdas

° Poesias suicidas

 

L’art de Nogueira est très poétique. La poésie est omniprésente : elle est dans les mots, les dessins, les peintures, les collages. L’artiste est très inventif, dynamique et ses créations s’avèrent proche de l’expressionnisme.

C’est du mail art, l’important art de la communication pour la paix, art non commercial, l’échange d’œuvres d’art entre artistes.

J’aime particulièrement ses masques.

L'artiste m’a envoyé parfois des dessins d’insectes sur enveloppe qui me font penser à la Métamorphose de Kafka et même à Stendhal qui a référé à l’analyse des insectes pour son écriture, et en art moderne à Marcel Duchamp (cf. les readymade).

Je tiens à remercier de tout cœur Carla et José pour la belle présentation de certains de mes poèmes et peintures dans leur galerie Online : Zine House Gallery : c'est une création impressionnante!

c/o José Nogueira

cx Postal – 22

CEP, 01031

970 SP SP BRASIL

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
31 mai 2021 1 31 /05 /mai /2021 22:57

PENSEES FUTILES

 

Pense à la passion,

immense,

infinie

du poète qui s’adonne

au don créateur

au large horizon

 

Pense à la joie du poète

s’adonnant au jeu de Dames

dansant

sur le toit de la Métropole

en ébullition

 

Pense à ce don poétique

foulé aux pieds

par la fausse pudeur

qui ferme les portes

à l’explosion exubérante

 

Pense au délire

de cette folie poétique

crime sublime

des amoureux fous de la nuit

à l’envolée nocturne

 

Pense à te libérer

de la fausse morale

en perdant

l’estime des bien-pensants

esclaves de Monsieur Argent

 

Pense au poète

qui fait le bonheur

des Happy Few

loin du désastre de la Guerre

près de l’âtre de Paix et d’Amour

 

copyright pour le poème de Liza LEYLA et photo prise à Almeria

 

 

 

Partager cet article
Repost0